Laatste nieuws

Rutte: Failliete ondernemer verdient respect voor durf.

Wij steunen dit van harte mits de schuldeisers gerespecterd zijn.

Lid van: 


     
   

Financieel management

De laatse jaren zijn er vele ontwikkelingen, waaronder toegenomen complexiteit, die er toe leiden dat het financiele management belangrijker is geworden.

Bij financieel management gaat het niet alleen om het vastleggen van financiele data. Het gaat er vooral ook om het management een gedegen informatiesysteem te bieden. Een informatiesysteem welke past bij de huidige tijd en wensen van de onderneming waarmee de juiste beslissingen van financiele, operationele en strategische aard kunnen worden genomen. Een informatiesysteem waarmee tijdig wordt geanticipeerd op bv early warning signals en deconfitures kunnen worden vermeden.

 

Deel deze pagina:

Lid van: