Laatste nieuws

Rutte: Failliete ondernemer verdient respect voor durf.

Wij steunen dit van harte mits de schuldeisers gerespecterd zijn.

Lid van: 


     
   

Bijzonder Beheer

Banken lopen risico als ze geld uitlenen. De uitgeleende gelden worden niet altijd terugbetaald. De bank probeert het risico te beperken en vooral als ze vinden dat het risico toeneemt door bijvoorbeeld structurele slechte resultaten, liquiditeit en solvabiliteit. Dit kan aanleiding zijn om de behandeling over te dragen aan de afdeling Bijzonder Beheer. Deze afdeling is erop gericht om bedrijven intensief te begeleiden naar herstel, het beperken van het risico en in het slechtste geval naar het afwikkelen (beeindigen kredietrelatie) van het krediet.

Een goede voorbereiding voor het eerste gesprek met Bijzonder Beheer

Een goede voorbereiding is het halve werk! Bereid u grondig voor op vragen die zullen worden gesteld. Enkele vragen zijn:

  1. Waarom zijn de resultaten slechter en zijn daar (interne) redenen voor?
  2. Zijn er signalen dat de omzet en resulaten nog verder afnemen?
  3. Heeft het management zelf goed zicht op de markt waarin men actief is?
  4. Kent men zijn concurrenten en weet men waarom zij geduchte concurrenten zijn?
  5. Is er een duidelijke visie op de markt? 
  6. Wat zijn de kansen en bedreigingen?
  7. Wat zijn de sterke punten maar ook de zwakke punten?
  8. Is er een gedegen managementinformatiesysteem?
  9. enz.

Zie ook de early warning signals.

Het mag duidelijk zijn dat een gedegen businessplan of herstelplan gemaakt moet worden om op alle vragen een antwoord te kunnen geven en het vertrouwen (terug) te krijgen van de bank. Dit is bedoeld om te komen tot een gedegen turn-around, een herstel van uw bedrijf.

In veel gevallen adviseert de bank om een externe adviseur in te huren om te komen tot het gewenste herstel. Dit advies is weliswaar vrijblijvend, maar vaak gekoppeld aan andere voorwaarden, zoals een tijdelijke uitbreiding van het krediet. Het motief van de bank om te adviseren een gespeialiseerde adviseur in te schakelen is gebaseerd op ervaringen met vergelijkbare situaties. De kosten van de adviseur zijn overigens altijd voor de ondernemer. 

 

 

 

Deel deze pagina:

Lid van: