Laatste nieuws

Rutte: Failliete ondernemer verdient respect voor durf.

Wij steunen dit van harte mits de schuldeisers gerespecterd zijn.

Lid van: 


     
   

Early warning signals

Early warning signals of tijdige waarschuwingen zijn signalen die u vroegtijdig informeren over een potentiele neergaande spiraal. De signalen dat een crisis op handen is, die in vele publicaties worden aangegeven, zijn in de praktijk van een beperkte waarde. Sommige signalen zoals financiele ratio’s komen te laat, andere zijn moeilijk te herkennen of gecompliceerd.

Uit deconfitures komt een ding naar voren: het voorspellen van problemen is niet moeilijk. Chauffeurs, kantine medewerkers, kantoorpersoneel en anderen hebben het “al jaren zien aankomen”.

Financiële indicatoren zoals solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit zijn belangrijk maar worden (veelal) jaarlijks achteraf inzichtelijk gemaakt. Ze ijlen veelal na. “ Financiële ratio’s krijgen in een te laat stadium werkelijk voorspellende waarde”

Kenmerken van ongezonde ondernemingen welke als early warning signals  kunnen dienen:

Situationeel

 1. al enige jaren verlies
 2. reeds meerdere malen gereorganiseerd
 3. geleidelijke neergang
 4. bezuinigingswoede

Informatie

 1. geen lange termijnplannen
 2. geen of beperkte financiële planning
 3. geen financieel inzicht
 4. geen inzicht in de marges per activiteit
 5. kennis van de markt gering (geen marktanalyse)

Financieel

 1. eigen vermogen klein en afnemend

Activiteiten

 1. activiteiten welke afnemen (end of life)
 2. beleid op afbouwen

Organisatie en management

 1. zwak tweede echelon
 2. autoritair
 3. eigenwijs
 4. ontkenning situatie

“Een sterk tweede echelon treft men aan bij sterke en goede bedrijven. Alle slechte bedrijven hebben vaak een zwak tweede echelon".

Deel deze pagina:

Lid van: