Laatste nieuws

Rutte: Failliete ondernemer verdient respect voor durf.

Wij steunen dit van harte mits de schuldeisers gerespecterd zijn.

Lid van: 


     
   

Turnaround management

Crisis of herstelmanagement is gericht op het keren van het tij en het bedrijf weer brengen in een betere situatie. Een situatie waarmee het zijn ondernemingsdoelen weer kan behalen.

Stabilisatie

Hier ligt de focus op het identificeren van de acute problemen waarbij onmiddelijke actie moet worden ondernomen om de situatie te stabiliseren (ook wel quick scan genoemd). Het gaat hierbij vaak om acties gericht op het op korte termijn vergroten van de ingaande kasstromen en het verlagen van de uitgaande.

Analyse

In deze fase is het noodzakelijk om te kijken naar de voorruitzichten voor de onderneming op langere termijn. Het opstellen van een goed onderbouwd turnaround cq reorganisatieplan is daarbij essentieel, vooral ook om het vertrouwen van relevante belanghebbenden te herstellen of te versterken. De ondernemening dient aan te geven welke doelen op korte en lange termijn worden nagestreefd teneinde het tij te keren en aan te geven op welke wijze de onderneming de doelen gaat nastreven.

Herpositioneren

Vervolgens kan uw visie, strategie, beleid en ondernemningsdoelen getoetst worden op financiële haalbaarheid waarna een herstelplan (business plan) kunt ontwikkelen. Wij zijn u hierbij behulpzaam en toetsen het aan de huidige tijdsgeest en wensen vanuit de markt. Daarbij brengen wij de cash flow en de kredietbehoefte in kaart. Met een duidelijk inzicht in uw financiële situatie en inzicht in potentiele verbeteringen kunt u met uw organisatie aan de slag.
 Vanzelfsprekend staan wij u bij in de onderhandelingen met de bank, accountant en andere belanghebbenden teneinde de kans van slagen te optimaliseren. 

Versterken

Hiermee wordt bedoeld een versterking op het vlak van management (structuur), evenals een versterking van de balans van de onderneming. 

Deel deze pagina:

Lid van: