Laatste nieuws

Rutte: Failliete ondernemer verdient respect voor durf.

Wij steunen dit van harte mits de schuldeisers gerespecterd zijn.

Lid van: 


     
   

Arbeid

Osiris Advies als lid van Mediators Network is er voor zowel conflicten tussen twee collega's, werknemer en werkgever, afdelingen of teams of tussen Ondernemingsraad, Cliëntenraad of Raad van Toezicht en Bestuur.

Een verschil van mening binnen een organisatie hoort erbij en kan zelfs verhelderend werken. Echter wanneer medewerkers er onderling of met leidinggevenden niet uitkomen ontstaat veelal stress. Men ontloopt elkaar en het werkplezier verdwijnt als sneeuw voor de zon. Vroeg of laat is de organisatie minder effectief en komt in een neerwaartse spiraal. Er komen ziekmeldingen en de nog werkende mensen krijgen het steeds drukker. Ook daar ontstaat dan eerder ergernis. Met verloren tijd en geld wordt de dure rekening betaald.

Een conflict uit de weg gaan is funest. Schakel daarom op tijd een mediator in. Met hulp van een mediator als neutrale externe betekent goed omgaan met conflicten geen verlies maar juist winst voor de onderneming en meer werkplezier voor de medewerker.

Met name wanneer u het conflict niet in de publiciteit wilt laten komen is mediation een uitkomst. Mediation heeft een korte doorlooptijd, geschiedt in vertrouwelijkheid en deelnemers hebben een hoog commitment aan de oplossing die zij zelf hebben gevonden.

Wij werken mede volgens de werkwijze van STECR (Stichting STECR, Expersisecentrum Participatie).

Volgens STECR is een arbeisconflict: "Twee individuen, een individu en een groep of twee groepen, binnen de grenzen van een arbeidsorgaisatie, hebben een arbeidsconflict als tenminste een van de partijen vindt dat de andere partij haar dwarsboomt of ergert. Dit kan betrekking hebben op arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden of arbeisvoorwaarden." 

Voor meer informatie verwijzen wij naar het artikel over arbeidsconflicten.

Voor en kostenoverzicht verwijzen we naar de pagina kosten mediation.

Deel deze pagina:

Lid van: