Laatste nieuws

Rutte: Failliete ondernemer verdient respect voor durf.

Wij steunen dit van harte mits de schuldeisers gerespecterd zijn.

Lid van: 


     
   

Kosten mediation

Mediators van Mediators Network hanteren een uurtarief. Vooraf aan de mediation stelt de mediator duidelijk zijn of haar uurtarief en en welke werkzaamheden gefactureerd gaan worden aan de orde. Het tarief is onafhankelijk van het wel of niet bereiken van een oplossing. Mediators Network werkt landelijk. Mediators zullen daarom geen reiskosten in rekening brengen.

Uiteraard kunt u vooraf vrijblijvend informeren bij en contact leggen met de mediator in uw regio. Desgevraagd stuurt de mediator u een basispakket met informatie zoals de NMI mediationovereenkomst.

De mediationovereenkomst is, behalve een overeenkomst tussen de partijen dat zij zich zullen inspannen om de kwestie op te lossen, ook een opdrachtverstrekking van cliënten aan de mediator om de mediation te begeleiden. Daarom staat het tarief van de mediator in deze overeenkomst en tekent de mediator deze overeenkomst mee.

Mediators met een eigen kantoorfaciliteit rekenen geen locatiekosten. Soms wordt gebruik gemaakt van een gehuurde locatie. De mediator zal vooraf aangeven of hij kosten hiervan aan u zal doorberekenen. Wanneer dat voor de mediation geen belemmeringen met zich mee brengt kán de mediation ook bij u thuis of in uw kantoor plaatsvinden.

De mediator besteeds doorgaans uren aan:

 1. gesprekstijd;
 2. tijd voor het schrijven van een kort gespreksverslag voor zijn of haar eigen behandeling van het conflict;
 3. correspondentie en overleg met uw advocaat / advocaten;
 4. het maken van de vaststellingsovereenkomst, echtscheidingsconvenant, ouderschapsplan en overige overeenkomsten;
 5. telefonische en mailoverleg.

Vaak worden de kosten in gelijke delen door de partijen betaald. Maar u kunt ook andere afspraken maken over de kostenverdeling en legt dit dan vast in de mediationovereenkomst.

Cliënten met een beperkte draagkracht kunnen in aanmerking komen voor een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand. Voorwaarde is dat de betreffende mediator is aangesloten bij de Raad voor Rechtbijstand. Uw mediator kan u hier verder over informeren.

Aanbieding / pakketprijs echtscheiding

Voor een compleet traject met kinderen betaald u € 1.795 incl BTW. In de traject zitten de navolgende zaken:

 1. Twee mediationgesprekken van elk 1,5 uur, dus 3 mediation uren
 2. Het eenmalig maken van het (standaard) echtscheidingsconvenant
 3. Het eenmalig maken van het (standaard) ouderschapsplan (zonder kinder -/- € 350)
 4. De alimenatieberekering, eenmalig, aan de hand van de financiele stukken clienten (zonder berekening -/- € 150)
 5. Indienen van de stukken bij de rechtbank inclusief griffiekosten, de zgn juridische kosten

We verwachten van u dat uw de benodigde en vereiste stukken voortvarend aanlevert. Hiertoe kunt u aanvangen met het invullen van het inventarisatieformulier. De meeste zaken worden per mail met u afgehandeld.

Pakketprijs excl reiskosten, advies derden ingeval dit nodig mocht blijken en kosten voor aanvullend juridisch werkzaamheden. Betaling 50 % bij aanvang en 50 % na afronding mediation. De mediation is afgerond op het moment dat de stukken kunnen worden ingediend bij de rechtbank.

Aanbieding / pakketprijs arbeidszaken

Voor een compleet (mogelijk) traject tussen werkgever en werknemer betaald u € 950 excl. BTW. In het traject zitten de volgende zaken:

 1. Mediation uren van de mediator tot max 4 uur
 2. Dossiervorming en bestudering dossier
 3. Opmaken concept overeenkomst
 4. Tekenen en vastleggen overeenkomst

Pakketprijs is excl reiskosten, advies derden ingeval dit nodig mocht blijken en kosten voor aanvullend juridische werkzaamheden. Betaling 100 % bij aanvang van de mediation. 

Deel deze pagina:

Lid van: