Laatste nieuws

Rutte: Failliete ondernemer verdient respect voor durf.

Wij steunen dit van harte mits de schuldeisers gerespecterd zijn.

Lid van: 


     
   

Nieuws

Rutte: Failliete ondernemer verdient respect.

Bedremmeld wegkijken? Zijn gezelschap vermijden? Volgens premier Rutte is dit gedrag ongepast zodra een ondernemer waar de geur van faillissement omheen hangt in uw blikveld verschijnt. Een gefailleerde verdient een warme handdruk en schouderklopjes voor het lef dat hij heeft getoond. Want: ‘Risico nemen is de beste manier om te zorgen voor innovatie en economische groei.

Bron: http://www.faillissementsdossier.nl/nieuws/13597/rutte-failliete-ondernemer-verdient-respect-voor-durf.aspx

Geschiedenisleraar Mark Rutte heeft een nieuwe historische figuur gevonden om ondernemend Nederland scherp te houden. Twee maanden geleden, omgeven door de maritieme entourage van Sail Amsterdam, riep hij nog op om ‘terug te keren naar de sfeer van de Gouden Eeuw’. Deze oprisping kwam de premier op een stortvloed aan negatieve reacties te staan van lieden die menen dat gekromde slavenruggen het fundament vormen van de zeventiende-eeuwse voorspoed. In 2006 werd ook Jan Peter Balkenende onder een vrachtje verbale rotte tomaten bedolven toen hij de Tweede Kamer voorhield meer optimisme te laten zien door een dynamische ‘VOC-mentaliteit’ ten toon te spreiden.

Geheimhouding bij mediation

Vertrouwelijkheid is één van de belangrijkste aspecten in een mediation. Daarom is wederzijdse geheimhouding essentieel. In het intakegesprek bij de mediation is dit vaak een bron van discussie (wat mag wel en wat mag niet) en in een gerechtelijke procedure wil één van beide partijen nog wel eens ‘lekken’. Wat mag nu wel en wat mag niet?   Doel van geheimhouding De geheimhoudingsplicht dient als waarborg voor het vrijuit kunnen spreken van partijen tijdens de mediation, zonder het risico te lopen dat de informatie, die tijdens mediation aan bod komt, voor een ander doel wordt gebruikt dan de bedoeling is. De informatie verkregen tijdens de mediation mag niet met anderen dan de deelnemers aan de mediation gedeeld worden en deze gegevens mogen niet in een eventuele gerechtelijke procedure worden gebruikt.

Lees meer

Pre-pack bij faillissement - doorstart van het bedrijf

De buitenwereld merkt er weinig van. Voorafgaand aan een dreigend faillissement vraagt het bedrijf aan de rechter om een stille bewindvoerder te benoemen. Meestal de beoogd curator. De curator maakt voor het faillissement een analyse en onderzoekt wie de overnamekandidaten zijn. Tijdens deze voorbereidingen kan het bedrijf gewoon doordraaien. Er ontstaat geen onrust en het bedrijf blijft meer waard. Dat is een voordeel opde normale faillissementssituatie, waarbij vaak een lange periode zit tussen de faillietverklaring en de eventuele doorstart. Bij een pre-pack constructie kan echter in rust worden onderzocht wat de beste opties zijn. 

Bezwaren: niet echt transparant en mogelijk misbruik door alleen de goede passiva en activa over te nemen en de resterende zaken achter te laten (cherry picking).

CBS: Minder bedrijven failliet verklaard

In november 2014 zijn 487 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt CBS. Dat zijn er 50 minder dan in oktober 2014.

Tot met november 2014 zijn 6.124 faillissementen van bedrijven en instellingen geteld. Dat is 21 procent minder dan in dezelfde periode van 2013. In vergelijking met de jaren voor de crisis is het aantal faillissementen nog hoog. In de eerste elf maanden van 2008 zijn 3 420 bedrijfsfaillissementen uitgesproken. Dalende trend Het aantal in een maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Hierdoor kan het aantal faillissementen van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen wordt daarom doorgaans gekeken naar het voortschrijdend driemaandsgemiddelde. In november kwam het driemaandsgemiddelde uit op 521. Dat is ongeveer even hoog als een maand eerder. Het gemiddelde is na een piek medio 2013 fors afgenomen en ligt de laatste maanden op het laagste niveau sinds drie jaar. Zie www.cbs.nl

Rente op restschuld vijftien jaar aftrekbaar

De periode waarin de rente op een restschuld na verkoop van een huis aftrekbaar is, wordt verlengd van tien naar vijftien jaar. Zie nu.nl

Scheidingsapp (juni 2014)

De scheidingsapp is actief en voor een ieder die dit wenst te gebruiken. Simpel te downloaden op uw smartphone.

Wettelijke regeling mediation

Februari 2014. Er komt een wettelijke regeling om mediation te professionaliseren en het gebruik ervan in het bestuursrecht, het belastingrecht en het burgelijk recht te bevorderen. De ingangsdatum is nog niet bekend. Zie: www.overheid.nl

Contract met Verzuimtij BV

Mediators Network sluiot een contract af met Verzuimtij BV (www.verzuimtij.nl) voor de begeleiding bij conflicten op alle gebied.

Audit succesvol, Peer Review NMI

29 mei 2013 jl heeft het NMI een Peer Review gehouden bij Mediators Network Terneuzen. Met vlag en wimpel zijn we door alle testen gekomen en zijn daarmee wederom een geregistreerd erkend NMI mediator. De aanvraag voor Rechtbank mediator is hiermee aangevraagd. 

In Zeeland is het aantal faillissementen in het eerste kwartaal van 2013 explosief gestegen

Dit blijkt uit cijfers die Faillissementsdossier.nl vandaag bekend heeft gemaakt.In totaal telde Zeeland in de eerste drie maanden 100 faillissementen. Dat is een toename van maar liest 156 % ten opzichte van de overeenkomstige periode van 2012. Bron: faillissement dossier. Lees meer.

21 januari 2012 Faillissement: drama of kans

Een faillissement kan rampzalig uitpakken voor betrokken ondernemers en werknemers. Maar het biedt ook kansen. In de Verenigde Staten is een ondernemer met een faillissement achter zijn naam geen paria. Integendeel: investeerders én banken zien zo’n ondernemer als ervaringsdeskundige, die voorzichtiger dan een starter met geld om zal gaan. In Nederland is dat anders. Hoewel dat wellicht gaat veranderen. Een studie uit begin 2011 van de Europese Commissie pleit hevig voor het geven van een tweede kans aan bonafide ondernemers die na een faillissement opnieuw een bedrijf willen starten. Bron: www.z24.nl Lees meer.

27 december 2012 Nieuwe website

Nieuwe website van Osiris Advies in de lucht. De website geeft een goede indruk van wat Osiris Advies voor u kan betekenen. Wilt u meer weten? Mail ons en wij verstrekken u de informatie die u hebben wilt.

Deel deze pagina:

Lid van: