Laatste nieuws

Rutte: Failliete ondernemer verdient respect voor durf.

Wij steunen dit van harte mits de schuldeisers gerespecterd zijn.

Lid van: 


     
   

Besluit Bijstand Zelfstandigen

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) is een gemeentelijke kredietregeling voor zelfstandige ondernemers – waaronder agrarische – met financiële problemen.

Verschillende groepen komen ervoor in aanmerking. Vorm en voorwaarden verschillen per situatie.

Voor wie

De volgende 3 groepen zelfstandigen komen in aanmerking voor financiële ondersteuning:

  1. startende ondernemers die vanuit de bijstand een bedrijf willen starten;
  2. gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen of zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen;
  3. oudere zelfstandigen (55+) met een niet-levensvatbaar bedrijf.

Definitie zelfstandige

De Bbz-regeling omschrijft een zelfstandige als een belanghebbende van 18 tot de AOW-gerechtigde leeftijd, die:

  1. arbeid levert voor een eigen bedrijf of een zelfstandig beroep uitoefent in Nederland en daar in zijn inkomensvoorziening van afhankelijk is;
  2. voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening daarvan; en
  3. voldoet aan het urencriterium zoals opgenomen in art. 3.67 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Alle zelfstandigen dienen hun aanvraag in bij de Gemeentelijke Sociale Dienst in hun eigen woongemeente of bij een samenwerkingsverband ervan.

De Gemeentelijke Sociale Dienst verzorgt de intake van de aanvraag in de woonplaats van de aanvrager. Na een rechtmatigheidstoets en een haalbaarheidsonderzoek (bedrijfskundige analyse) beslist ze uiteindelijk of ze de aanvraag honoreert. RVO.nl voert het haalbaarheidsonderzoek in de agrarische sector uit in opdracht van de gemeentelijke sociale dienst.

Er bestaan 2 soorten van bijstand in het Bbz: een lening of een periodieke uitkering.

Lening

  1. De maximale lening bedraagt € 192.243,- (starters maximaal € 35.393).
  2. De rente op de Bbz-lening bedraagt 8% per jaar.
  3. De looptijd is maximaal 10 jaar.
  4. Alleen voor gevestigde zelfstandigen. Afhankelijk van de hoogte van het berekende vermogen en inkomen komen zij in aanmerking voor een bedrag ‘om-niet’ en rentereductie.

Periodieke uitkering

Een startende ondernemer kan in de aanloopperiode van zijn bedrijf een periodieke uitkering krijgen voor levensonderhoud op bijstandsniveau. Dat kan alleen als het bedrijf nog niet voldoende winstgevend is. Ook een gevestigde ondernemer kan een periodieke uitkering voor levensonderhoud aanvragen.

De gemeente geeft de Bbz-uitkering altijd als voorlopige lening. De hoogte ervan berekent ze achteraf aan de hand van de definitieve jaarcijfers over het afgesloten boekjaar. De gemeente baseert zich hierbij op de geldende Wwb-normen (Wet werk en bijstand). Ligt het bedrijfsresultaat en eventuele andere inkomsten boven de bijstandsnorm, dan zet ze de uitkering om in een renteloze lening.

Ligt het onder de bijstandsnorm, dan zet ze de uitkering (gedeeltelijk) om in een schenking. Een Bbz-uitkering ligt op het niveau van de bijstandsnorm die op de gezinssituatie van toepassing is. Dit bedrag kan de gemeente verhogen met een woonkostentoeslag en een toeslag voor premie arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Deel deze pagina:

Lid van: