Corporate recovery & winstherstel

Een slecht economisch klimaat, snelle marktveranderingen, afnemende verkopen, toenemende concurrentie, prijserosie en vele andere zaken kunnen uw bedrijf in een slechte financiële situatie brengen. Deze situatie kan zich bij uw bedrijf voordoen maar mogelijk zelfs branche breed.

Deze situatie veroorzaakt vaak meerdere problemen zoals:

 • onderbezetting;
 • lagere opbrengsten;
 • hogere kosten;
 • liquiditeit spanningen;
 • en cash flow problemen ed.

In veel gevallen is het een neergaande spiraal. Vroege waarschuwingssignalen (early warning signalen) zijn veelal aanwezig waardoor tijdig maatregelen kunnen worden genomen. Maatregelen die het herstel kunnen bewerkstelligen en de waarde van uw onderneming herstellen. Om die reden kan het wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn tijdelijk professionele hulp in te roepen. Daar kun u ons voor benaderen! Doe de quick scan recovery management.

Herkent u de volgende situatie, de early warning signals?

 • Uw omzetvolumes nemen af of houden geen gelijke tred met de kosten?
 • Prijzen staan sterk onder druk en u verkoopt inmiddels (bijna) onder uw kostprijs?
 • De kosten stijgen, voorraden en u heeft er geen grip meer op?
 • De concurrentie neemt toe en u vraagt zich af waarom zij het beter doen?
 • Uw bedrijf heeft een slechte liquiditeitspositie en rekeningen kunnen maar moeizaam of niet (tijdig) betaald worden?
 • Uw financier stelt kritische vragen en uw solvabiliteit is slecht?
 • Uw beste mensen lopen weg of kunt u moeizaam tevreden houden?
 • Innoveren kan niet meer omdat de middelen niet meer voorhanden zijn?
 • U heeft het gevoel dat u de controle en het overzicht verliest?


Dan is het tijd voor actie waarmee wij u van dienst kunnen zijn! Wij kunnen u behulpzaam zijn bij een turnaround traject door middel van een vierstappenplan van: 

 • stabilisatie,
 • analyse,
 • herpositionering
 • versterking. 

Doe ook de winstlekkage analye en kijk wat er aan geld weglekt!

A dead end street is a good place to turn around.

Deel deze pagina: