Risicomanagement

Risicomanagement is niet meer weg te denken. De risico's om als bestuurder en/of eigenaar van een bedrijf aansprakelijk te worden gesteld zijn groot en enkel te beperken met een goed risicomanagement. Bestuurlijke aansprakelijkheid ligt al snel op de loer.

Het managen van alle risicos is geen eenvoudige opgave maar hoort wel bij het dagdagelijks ondernemerschap.

Risico komt door het niet weten wat je doet.

Veiligheidsadvies

De Arbowet is niet voor iedereen tot in de haarvaten bekend en toch moet iedereen daaraan voldoen. men dient in compliance te zijn met de geldende wet- en regelgeving. De arbowet, het arbobesluit en de arboregeling zijn hierin leidende regelgeving.

De werkgever is om die reden vanuit de arbowet verplicht een risico analyse en inventarisatie (RI & E) te maken. De RI & E geeft de activiteiten weer binnen de werkomgeving, de risicos die daar mee gemoeid zijn en beschrijft de maatregelen die genomen worden om de risicos te beperken tot een aanvaardbaar niveau.

Deel deze pagina: