Een alternatief voor rechtspraak

Wat is mediation

Met mediation lost u zélf het probleem op, samen met de persoon waarmee u het conflict heeft. De mediator is uw onafhankelijke bemiddelaar. Hij brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. Hij helpt bij het vinden van een oplossing die u beiden past.

Veel verschillende conflicten zijn geschikt voor mediation, zowel particuliere als zakelijke conflicten. Denk bijvoorbeeld aan echtscheiding en andere familiezaken, arbeidsconflicten, burenruzies en conflicten binnen of tussen bedrijven en organisaties. De overheid past ook steeds vaker mediation toe in conflicten met burgers (bijvoorbeeld bij het behandelen van bezwaarschriften).

Belangrijke kenmerken van mediation:

  • U heeft beiden de intentie om het conflict op te lossen. Dit hoeft niet te betekenen dat u als bijvoorbeeld werkgever en werknemer of partners bij elkaar blijft.
  • U wilt goede afspraken maken voor de toekomst, ongeacht hoe die toekomst eruit ziet.
  • De gesprekken zijn vertrouwelijk. Op hetgeen besproken wordt berust geheimhouding. Wanneer u uw advocaat mee wilt nemen naar de mediation dient ook hij of zij een geheimhoudingsverklaring te tekenen.
  • De mediator is neutraal en onpartijdig. 

U gaat de mediation vrijwillig aan. Uw deelname is daarentegen niet vrijblijvend: U dient zich wel in te spannen.

Bij aanvang van de mediation wordt een mediationovereenkomst gebruikt. In deze mediationovereenkomst wordt kort beschreven waar het conflict over gaat. Verder worden o.a. bovenstaande punten benadrukt. De mediationovereenkomst is tevens uw opdrachtbevestiging aan de mediator.

Ter afronding van de mediation wordt een vaststellingsovereenkomst gemaakt. Hierin staan de afspraken die u met elkaar maakt. Gaandeweg in de mediation komen conceptafspraken ter sprake. Deze zijn niet bindend tenzij u deze vastlegt.

Doorlooptijd

Hoe lang een mediaton duurt hangt van veel factoren af; Enerzijds zaken als complexiteit, twijfel en emoties, anderzijds meer praktische zaken als gelijktijdige beschikbaarheid van beide partijen. Ervaring cijfers geven aan dat voor een echtscheiding in het algemeen 3 tot 5 gesprekken plaatsvinden. Alle financiële en juridische onderwerpen zijn dan aan de orde komen, alsmede het ouderschapsplan en ook de emotionele aspecten worden besproken.

Is mediation iets voor mij?

Procedure mediation?

 

Een goede oplossing is beter dan een goede rechtzaak

Deel deze pagina: