Zakelijk conflict

Een zakelijk geschil, ook wel business conflict in het bedrijfsleven, gaat vaak over het leveren van producten of diensten of een voorgenomen samenwerking. Er zijn vrijwel altijd afspraken gemaakt over wat geleverd zal worden, hoe en wanneer dat gebeuren gaat. In enkele bedrijfstakken worden op voorhand boeteclausules opgenomen voor bijvoorbeeld te late levering.

Eén ingrediënt voor een geslaagde overname of samenwerking is echter niet te vatten in een contract: het vertrouwen in dat het goed komt als het anders loopt dan verwacht. Ook de wederzijdse verwachtingen kunnen nog zo goed zijn uitgeschreven, er is altijd een grijs gebied.

Loopt het anders dan verwacht, dan biedt een contract enig houvast over rechten en plichten. Maar in de praktijk komt het regelmatig voor dat de afspraken voor één of beide partijen anders worden uitgelegd dan zij vooraf voor ogen hadden. De vertrouwensbalans raakt verstoord. Wanneer in een zakelijk conflict één of beide partijen naar de rechter stapt, wordt in vele gevallen direct de zakelijke relatie die voor het voortbestaan van de onderneming zo belangrijk was, opgeheven. Zeker wanneer familierelaties en zakelijke relaties elkaar overlappen heeft een voortdurend conflict verstrekkende gevolgen.

Met een mediator van Mediators Network koerst u af op een zakelijke oplossing voor een zakelijk conflict met waar dat relevant is ruimte voor het behoud van familiebanden.

Procedure mediation?

Daar waar mediation begint, eindigt het conflict

Deel deze pagina: